Bestyrelsen

Bestyrelsen i Solvangen består af fem medlemmer, der er valgt på generalforsamlingen.
Bestyrelsens arbejde består blandt andet i at styre ventelisten, udarbejde salgspapirer og forestå salg, tjekke at haveejerne overholder foreningens regler, styre økonomien, være kontaktled til Århuskredsen, bestille grus, containere, solskin og andet til foreningens bedste.

Bestyrelsen består i 2022-23 af:

Formand:    
Jan, have 52
Mail: solvangensformand@gmail.com

Næstformand:    
Bente Clausen, have 105.
Har med byggeansøgninger at gøre
Mail: Solvangenbyggeri@gmail.com

Kasserer:     
Karen, have 39
Mail: Solvangenkasserer@gmail.com
Har med regnskab og fællesforsikring at gøre

Bestyrelsesmedlem: Maja Land Hansen, have 119
Har med salg af haver samt intern -og ekstern venteliste for 2022-sæsonen at gøre.
Info om ventelisten kan findes under menupunktet havesalg.
Mail: solvangensalg@gmail.com

BestyrelsesmedlemMads Binderup, have 62.
Sekretær.
(Skriv til formanden, hvis du vil Mads noget. Eller gå forbi hans have). 

————————–

Vandmanden (som ikke er medlem af bestyrelsen) har som bekendt en meget vigtig 
rolle især forår og efterår. 
Vores vandmand hedder Thomas og kan kontaktes på mail: tgg@dmjx.dk