Bestyrelsen

Bestyrelsen i Solvangen består af fem medlemmer, der er valgt på generalforsamlingen.
Bestyrelsens arbejde består blandt andet i at styre ventelisten, udarbejde salgspapirer og forestå salg, tjekke at haveejerne overholder foreningens regler, styre økonomien, være kontaktled til Århuskredsen, bestille grus, containere, solskin og andet til foreningens bedste.

 

Bestyrelsen består i 2020-21 af:

 

Formand:    
Lau Bruun, have 18. 
Telefon:  25 53 80 25. 

Telefontid: 
Ulige uger:  Tirsdag, onsdag og fredag.
Lige uger:    Mandag og Torsdag.

Mail: solvangensformand@gmail.com


Næstformand
:    
Bente Clausen, have 105.

Har med byggeansøgninger at gøre

Mail: Solvangenbyggeri@gmail.com


Kasserer
:     
Kamilla Fuglsang, have 2.
Telefon:  22 97 75 94

Har med regnskab og fællesforsikring at gøre

Mail: Solvangenkasserer@gmail.com


Bestyrelsesmedlem
:    
Sylvester Warming, have 115c.

Har med salg af haver samt intern -og ekstern venteliste for 2021-sæsonen at gøre.
Info om ventelisten kan findes under menupunktet havesalg.

Mail: solvangensalg@gmail.com

 

Bestyrelsesmedlem:     
Dav Jacobsen, have 78.

Sekretær og redaktør på Solstrålen og hjemmesiden.