Containerplan 2021

I år kommer der ikke containere til blandet affald.
Byggematerialer skal man selv skille sig af med – og andet affald, der ikke er grønt og for stort til at komme i dagrenovationen – kan man komme af med i den dertil indrettede bås på parkeringspladsen.
Hvis du er i tvivl, så spørg.

Containerplanen for GRØNT affald er som følger:

 • 1. til 6. april: Tre grønne containere

 • 7. til 10. maj: To grønne containere

 • 4. til 7. juni: To grønne containere

 • 9. til 12. juli: Tre grønne containere

 • 6. til 9. august: To grønne containere

 • 24. til 27. september: Tre grønne containere

 • 22. til 25. oktober: To grønne containere

  Sørg for at klippe/skære hækaffald og grene mm i mindre stykker, så det ikke fylder så meget i containeren. På den måde kan vi hjælpe hinanden.

  Vær opmærksom på ikke at overfylde containerne.

  Når en container er fyldt, får den en seddel på siden, hvor der står, at den er fyldt! Og så skal du – tadaaa – ikke smide mere i.