Det sker i solvangen

Generalforsamling 2022
Lørdag den 30. april klokken 10:00 holder vi årets generalforsamling.
Har du ikke modtaget en dagsorden, så ret henvendelse til formanden via mail.
Vi håber, at se rigtig mange af jer.

Betaling for kloakering bliver opkrævet 1. april 2022.
Bare så I ikke tror, vi har fået det forærende.


Nyt om træer i Solvangen – og kommende regler om fældning

Aarhus Kommune udarbejdede for år tilbage en database over samtlige træer i kommunens kolonihaver og udpegede nogle af træerne som bevaringsværdige. Dem måtte vi ikke fælde. Det hele gik i sig selv igen – men nu ønsker kommunen at genoplive databasen, og i løbet af 2021 skal bestyrelsen hæfte numre på bevaringsværdige træer i Solvangen.

Vi informerer yderligere om projektet, når vi ved mere – her følger foreløbig et uddrag af kommunens brev til bestyrelsen:

“Aarhus Kommune ønsker at fremme bevarelsen af særligt markante og karakteristiske træer i kolonihaverne, og derfor fastholdes en udpegning af bevaringsværdige træer i de kommunalt ejede kolonihaver, som ikke må fældes, medmindre der er opnået tilladelse fra Aarhus Kommune.

Den gamle trædatabase for kolonihaverne vil blive opdateret, og de bevaringsværdige træer vil blive markeret med et nummer i træstammen for at synliggøre træets værdi. Her ønsker Aarhus Kommune kolonihaveforeningens hjælp til at fastgøre numre på træerne. Det vil vi sende mere information om når trædatabasen er blevet opdateret.

Med jævne mellemrum vil Aarhus Kommune foretage et tilsyn af træerne for at sikre, at der ikke sker uretmæssige fældninger, og for at vurdere om der er nye bevaringsværdige træer.
Hvis havelejer ønsker at beskære et bevaringsværdigt træ, skal det foretages på en faglig korrekt måde. Der må ikke foretages topkapninger eller voldsomme kronereduktioner som reducerer træets bevaringsværdi.

Hvis havelejer ønsker at fælde et bevaringsværdigt træ, skal der sendes en ansøgning til groenneomraader@mtm.aarhus.dk med begrundelse for ønsket fældning.
Hvis der sker fældninger af bevaringsværdige træer uden tilladelse, skal træet erstattes med et nyt træ af samme art og med et stammeomfang på min. 20 cm.

Teknik og Miljø, Grønne Områder.”

Citat slut.