sælge have

Vil du sælge din have? Det er vi kede af, men her er proceduren:

  • Der er 3-4 dage hvor der bliver solgt haver i løbet af sæsonen, udenfor sæsonen bliver der som udgangspunkt ikke solgt haver. Datoerne findes i menuen “Havesalg – Datoer for havesalg”.
  • Fremvisning tager cirka 20 minutter i tidsrummet 10.00 til 12.00, det præcise tidspunkt fastsættes ud fra, hvor mange haver der er til salg den pågældende dag.
  • Vil du gerne sælge din have, så henvender du dig til salgsdirektøren over mail “solvangensalg@gmail.com”, som sætter vurderingen i gang. Bebyggelsen i haven skal være lovlig og der skal være ibrugtagningstilladelse på alt byggeri. Der kan ikke gennemføres salg, hvis det ikke er på plads.
  • Der kan sælges direkte til børn eller forældre udenom ventelisten. Familieforholdet skal dokumenteres.  Proceduren er ligesom ved almindeligt salg.
  • Skriftlig opsigelse, ejererklæring, betaling af vurderingsgebyr (1060,- i kontanter, helst ikke sedler større end 200,-), kvitteringer for nagelfast tilbehør og kloakinstallation, andre relevante dokumenter samt evt. nøgler skal være afleveret senest 4 uger før salgsdato.
  • Opsigelsesdokumentet og ejererklæringen kan findes under “dokumenter til havesalg”. Begge dokumenter udfyldes, printes, underskrives og afleveres til salgsdirektøren, det må gerne være over mail. Har du ikke selv printer, så printer vi for dig.
  • Når vurderingen er færdig modtager du den pr. email og du skal godkende prisen før vi går videre. Du er velkommen til at være til stede ved vurderingen, du vil så få besked om hvornår den foretages. Det er muligt at klage over en vurdering, det gøres ved henvendelse til Århuskredsen og er forbundet med et gebyr.
  • Du er velkommen til at være med under fremvisning af haven på salgsdagen, der vil være en repræsentant fra bestyrelsen (som udgangspunkt salgsdirektøren) til stede under fremvisning. Ved fremvisning bør der være en prisliste over evt. løsøre som du gerne vil sælge med haven. Køber er ikke forpligtet til at overtage løsøre.
  • Når vi har fundet en køber sender salgsdirektøren en fælles email med købsaftale og en vejledning i udfyldelse af den. Endelig underskrift af købsaftalen sker ca en uge efter.
  • På dagen for underskrift af købsaftalen skal hus og have som udgangspunkt være ryddet for affald, byggematerialer, møbler og andre genstande, som ikke er aftalt følger med.

Overdragelse af købesummen aftales imellem køber og sælger. Sædvanligvis foretages der en kontooverførsel i forbindelse med underskrift.

Særligt om refusion for kloakering:

Det samlede beløb, som du har betalt ind til kloakeringslånet, vil blive lagt oven i salgsprisen, når du sælger din have. Indtil 2024 får du det fulde beløb tilbage. Fra sæsonstart 2024 vil der være en årlig afskrivning af beløbet på 2%.

Den lovpligtige tilslutning imellem hus og kloakbrønd kan lægges oven i prisen på haven, så sørg for at gemme kvittering på kloakmesterarbejdet. Du er velkommen til at scanne din kvittering og maile den til formanden, så lægger vi det i den digitale mappe, vi har om din have.