Kontakt

Formanden/bestyrelsen: Solvangensformand@gmail.com

Kassereren: Solvangenkasserer@gmail.com

Vandmanden (som ikke er medlem af bestyrelsen) har som bekendt en meget vigtig 
rolle især forår og efterår. 
Vores vandmand hedder Thomas og kan kontaktes på mail: tgg@dmjx.dk