Offentlig venteliste

For at du kan stå på vores offentligt tilgængelige venteliste, skal vi have samtykke fra dig, det er på grund af datalovgivningen.

Fra sæson 2021 er det et krav, at du har taget stilling til om dit navn på listen er offentligt tilgængeligt. Det er også helt ok at stå anonymt.

Der er flere tilfælde, hvor fornavn og initial på efternavn vil fremgå flere steder. Er du i tvivl om hvilket navn der “er dit”, så sammenlign med datoen på den mail du har modtaget med kvittering for optagelse på listen.

Ventelisten bliver opdateret en gang om året, kort tid efter at vi lukker for tilmeldinger.

Offentlig venteliste 2022

Sidder du og tænker, at du da burde stå på listen og undrer dig over hvorfor du ikke gør, så skriv en mail til solvangensventeliste@gmail.com.

Tjek op på følgende ting inden du skriver, hvis du ikke har undersøgt det inden du henvender dig, så besvarer vi ikke din mail:

  • Har du betalt dit årlige ventelistegebyr i løbet af marts, vedlæg gerne billede fra din netbank.
  • Har du overført ventelistegebyret til den rigtige konto.
  • Har du taget stilling til om dit navn må stå offentligt elle ej.