At købe have

Ventelisten er LUKKET for sæson 2022.

Vores venteliste lukkes for tilgang når der er 120 personer på listen og bliver åbnet hvert år omkring d 1. april. Der vil ikke blive svaret på henvendelser om  ventelisten eller håndteret tilmeldinger, når den er lukket. Alle henvendelser om at komme på ventelisten, som er afsendt, når listen er lukket, vil ikke blive besvaret på noget tidspunkt. Hvis der i overskriften står at ventelisten er lukket, så lad være med at indbetale penge til os, de vil ikke blive tilbagebetalt.

For at komme på venteliste skal du starte med at indbetale 200,- kroner på vores ventelistekonto 5382-0320970.
På indbetalingen skal du skrive dit fornavn og dit efternavn, ikke andet. Lad være med at skrive “ventelistepenge fra xxx”,  “årlig indbetaling” eller lignende. På vores oversigt er der kun et meget begrænset tekstfelt. Skriver du andet end dit navn, kan vi ikke se hvem indbetalingen kommer fra og så er det ikke sikkert at du kommer på listen.
Derefter skal du skrive til formanden på Solvangensventeliste@gmail.com. Skriv Navn, adresse og telefonnummer og send så fra den mailadresse, du gerne vil have, vi bruger. Så kan det let blive skrevet ind i vores system.
For at vi kan have en offentlig tilgængelig venteliste, beder vi dig også skrive, at du tillader at dit fornavn, initial på efternavn og tilmeldelsesdato står på den offentlige liste.
Du kan selvfølgelig også vælge ikke at give den tilladelse, så beder vi dig om at skrive dét.

Fra åbningen af sæson 2021 er det et krav, at du har taget stilling til, om dit navn må være synligt eller ej, henvendelser om at komme på listen uden stillingtagen vil ikke blive godtaget – og der vil ikke blive tilbagebetalt ventelistegebyr. 

Når du har fået kontakt med formanden,  OG han har registreret, at beløbet er i banken, sender han dig et velkomstbrev. Brevet er en slags kvittering på, at du nu officielt er på ventelisten. Svartiden på optag på ventelisten kan godt tage nogle uger.

Én gang om året, kort tid efter ventelisten bliver lukket for tilgang, opdaterer vi Ventelisten hvor man kan se sit ventelistenummer. For ikke at komme i klemme i datalovgivning, vil man kun kunne se tilmeldelsesdato, fornavn og initial på efternavn på hjemmesiden. Du kan til enhver tid frabede dig at stå på den offentlige liste ved at kontakte formanden.

For at du kan leje en kolonihave i Århus Kommune kræver det, at du har adresse i kommunen, du kan derfor ikke komme på venteliste hvis du bor udenfor kommunen. Selvom du har planer om at flytte til Århus kommune, så må du vente til du har folkeregisteradresse her.

Vi besvarer ikke spørgsmål om, hvilken plads du har i køen eller forespørgsler om husene, der er til salg. Det skyldes udelukkende tidsforbruget, der går med det. Der vil ligge en liste over hele køen ved havesalg.

Du skal overveje et køb nøje, for det kræver temmelig meget arbejde at have en kolonihave. I hvert fald i perioder. Ukrudt vokser overraskende hurtigt. Hvis du har en forestilling om at ligge på terrassen og drikke kølige martinier, så kan det godt blive virkelighed, men der skal også klippes hæk.
De skal klippes mindst to gange om året, græsset skal slås, huset skal vedligeholdes og stien foran din have skal holdes pæn.

I enhver haveforening er der nogle overordnede kommunale bestemmelser, haveforeningen skal rette sig efter, for jorden er lejet af kommunen. Derudover har foreningen nogle interne regler, du skal følge og de kan være forskellige fra forening til forening. Har du valgt os, fordi vi var nærmest, vil vi opfordre dig til at spørge lidt rundt, så du kommer på venteliste i en haveforening, der passer til dit temperament. Du er velkommen til at komme forbi og tale med de flinke folk herude og høre, hvordan her er.

Som de fleste andre kolonihavehaveforeninger, er Solvangen en forening, med bestyrelse, generalforsamling, vedtægter og regler og den slags. I en forening kan man ikke gøre fuldstændig som man selv synes, der er et overordnet fællesskab at tage hensyn til. I en forening er det flertallet, der bestemmer, så selv om du måske er uenig i en beslutning vedtaget på generalforsamlingen, skal du alligevel følge beslutningen.

Mens du står på venteliste, skal du hvert år imellem 1. marts og  31. marts indbetale 200 kroner på konto 5382-0320970 for at beholde din plads på listen.
På indbetalingen skal du skrive dit fornavn og dit efternavn, ikke andet. Lad være med at skrive “ventelistepenge fra xxx”,  “årlig indbetaling” eller lignende. På vores udskrift er der kun et meget begrænset tekstfelt.
Skriver du andet end dit navn, kan vi ikke se, hvem indbetalingen kommer fra – og så bliver du slettet af ventelisten. Det gør du også, hvis du betaler efter den 31. marts eller vi ikke kan se hvem indbetalingen kommer fra. Vi er søde, men vi er benhårde.
Du kan med fordel oprette en årlig bankoverførsel, så glemmer du ikke at betale.

Du skal selv holde øje med om der er haver til salg.

Der er 4 årlige salgsdage og haver som kommer til salg vil blive lagt op på hjemmesiden under havesalgsmenuen, senest en uge før. Hvis der ikke står nogen haver ud for en bestemt dato, så er der ingen til salg.
Du skal enten selv møde op eller sende en stedfortræder med en underskrevet fuldmagt.

Det er ikke tilladt at gå ind i haverne udenfor tidspunktet for fremvisning. Indtrængen i haverne vil medføre afmelding af ventelisten uden mulighed for genoptagelse.

Som hovedregel bliver der ikke solgt haver udenfor sæsonen, men det kan i særlige tilfælde være nødvendigt. Hvis det er tilfældet, så vil det blive lagt op på hjemmesiden med 4 ugers varsel, det er stadig din egen opgave at holde øje.

Når du siger ja tak til en have, så har du 6 dages fortrydelsesret, imod 1% af købsprisen. Endelig underskrift af salgskontrakten foregår den efterfølgende fredag kl. 17:00 hos formanden.

Når det bliver din tur og du køber et hus, har du selv ansvaret for, at huset er i ordentlig stand. Vurderingsfolkene, der har prissat huset, vurderer ud fra nogle helt specifikke oplysninger om alder og tilsyneladende stand, men du er velkommen til selv at gennemgå huset med en håndværker, inden du køber. Du skal se dig godt for, at købe et kolonihavehus kan sammenlignes med at købe en brugt bil og der er ikke meget at gøre når først du har købt.

Har du læst så langt som til her, og har du stadig lyst til en have i Solvangen, så vil det være os en stor fornøjelse at byde dig velkommen som medlem.

Regler for vurdering og køb/salg af kolonihavehuse kan findes under menupunktet “dokumenter for havesalg”

Mere økonomi:

For at leje en have hos os, skal du være medlem af HF Solvangen.
(Du er ikke medlem, fordi du står på ventelisten).
Det koster 200 kroner at blive medlem af Haveforeningen Solvangen, det er et éngangsgebyr.

Du skal også betale 1/131 del af Solvangens samlede kassebeholdning.
I 2021 udgør beløbet 2.372,- kroner.
Når du sælger, får du 1/131 del af kassebeholdningen tilbage. Det kan være lidt mindre eller lidt mere end du i sin tid gav.

Pr. juli 2012 har vi indført et handelsgebyr på ét tusind kroner, som køber skal betale. Pengene går til foreningen.

Derudover er der naturligvis prisen for hus og have. Den årlige leje ligger nu på omkring 3000,- (afhængig af havens størrelse).

Solvangen er i 2020 blevet kloakeret, hvilket har forøget den årlige udgift til have.
Merprisen er i omegnen af 3500,- pr have, så den totale haveleje pr. år udgør altså cirka 6500,- kroner.