Vurderingsudvalg

  • Uffe Pedersen, have 42
  • Lene Wagner Larsen, have 13
  • Troels Windahl Pedersen, have 23
  • 1. suppleant: Birgit Petersen, have 76
  • 2. suppleant: Christina Kirk, have 21

Kontakt til vurderingsudvalget:   30 32 02 61