Containerplan 2022

I år kommer der ikke containere til blandet affald.
Byggematerialer skal man selv skille sig af med – og andet affald, der ikke er grønt og for stort til at komme i dagrenovationen – kan man komme af med i den dertil indrettede bås på parkeringspladsen.
Hvis du er i tvivl, så spørg.

Containerplanen for GRØNT affald er som følger:

 • 8.-10. april (2 containere)

 • 6.-8. maj (3 containere)

 • 3.-6. juni (2 containere)

 • 15.-18 juli (3 containere)

 • 5.-7. august (2 containere)

 • 16.-18. september (2 containere)

 • 21.-23. oktober (3 containere)

  Sørg for at klippe/skære hækaffald og grene mm i mindre stykker, så det ikke fylder så meget i containeren. På den måde kan vi hjælpe hinanden.

  Vær opmærksom på ikke at overfylde containerne.

  Når en container er fyldt, får den en seddel på siden, hvor der står, at den er fyldt! Og så skal du – tadaaa – ikke smide mere i.