Kloakering

Afbetaling af kloakeringslån

I 2018 besluttede Solvangens medlemmer at optage et kollektiv lån af kommunen i forbindelse med byrådets beslutning om, at alle kolonihaver i Aarhus skal kloakeres.

Kloakeringsarbejdet i HF Solvangen fandt sted i 2019. Fra 2020 startede Solvangens afbetaling på det 30-årige kloakeringslån.

Afdraget på kloakeringslånet betyder, at det enkelte havelod i foreningen, foruden den årlige haveleje, også indbetaler et årligt afdrag på kloakeringslånet.

I 2020 er det årlige afdrag på kloakeringslånet 3100 kr. pr. havelod.

I 2020 betales det årlige afdrag på kloakeringslånet i tre rater (marts, maj og august). Fra 2021 og fremover vil det årlige kloakeringsafdrag blive opkrævet sammen med den halvårlige haveleje, der opkræves pr. 1. februar.

Det endelige beløb på det årlige afdrag indtil lånets udløb er på nuværende tidspunkt ukendt, idet der er tale om et kollektivt lån for flere kolonihaveforeninger i Aarhus. Den endelig pris for hele projektet (og dermed lånets størrelse) er således ukendt indtil alle de involverede haveforeninger er kloakeret. Det betyder, at der hvert år beregnes et nyt beløb indtil projektet er færdiggjort i 2024. Det forventes at årlige beløb vil være i omegnen af 3000,-

Fra 2025 er projektet færdiggjort og herfra vil beløbet ligge fast resten af afviklingsperioden.

Under havesalg kan du læse, hvad der sker med dine indbetalte penge til kloakeringsafdraget, når du sælger din have.

Generel information om projektet:                              Kloakinfo_nr1_HF_Solvangen

Information fra entreprenøren:                                     Brdr Møller

Her er det detaljerede kort over alle haver:            Kloakkort Solvangen

Kontaktinformationer findes i de to øverste links

Kontakt til kloakmester Peter Hinnerup som er tilknyttet projektet: phinnerup@gmail.com