At købe have

For at du kan købe en kolonihave kræver det, at du har adresse i Århus kommune og står på ventelisten.

Du skal overveje et køb nøje, for det kræver temmelig meget arbejde at have en kolonihave. I hvert fald i perioder. Ukrudt vokser overraskende hurtigt. Hvis du har en forestilling om at ligge på terrassen og drikke kølige martinier, så kan det godt blive virkelighed, men der skal også klippes hæk.
De skal klippes mindst to gange om året, græsset skal slås, huset skal vedligeholdes og stien foran din have skal holdes pæn.

I enhver haveforening er der nogle overordnede kommunale bestemmelser, haveforeningen skal rette sig efter, for jorden er lejet af kommunen. Derudover har foreningen nogle interne regler, du skal følge og de kan være forskellige fra forening til forening. Har du valgt os, fordi vi var nærmest, vil vi opfordre dig til at spørge lidt rundt, så du kommer på venteliste i en haveforening, der passer til dit temperament. Du er velkommen til at komme forbi og tale med de flinke folk herude og høre, hvordan her er.

Som de fleste andre kolonihavehaveforeninger, er Solvangen en forening, med bestyrelse, generalforsamling, vedtægter og regler og den slags. I en forening kan man ikke gøre fuldstændig som man selv synes, der er et overordnet fællesskab at tage hensyn til. I en forening er det flertallet, der bestemmer, så selv om du måske er uenig i en beslutning vedtaget på generalforsamlingen, skal du alligevel følge beslutningen.

Der er 2-3  salgsdage om året. Haverne vil blive lagt op på hjemmesiden under datoer for havesalg. Du skal selv holde øje med om der er haver til salg.
Du skal enten selv møde op eller sende en stedfortræder med en underskrevet fuldmagt.

Som hovedregel bliver der ikke solgt haver udenfor sæsonen.

Regler for vurdering og køb/salg af kolonihavehuse kan findes under menupunktet “dokumenter for havesalg”

Økonomi:
For at leje en have hos os, skal du være medlem af HF Solvangen.
(Du er ikke medlem, fordi du står på ventelisten).
Det koster 200 kroner at blive medlem af Haveforeningen Solvangen, det er et éngangsgebyr. Dette betaler du når du køber en have.

Du skal også betale den foreningsmæssige værdi. (1/131 del af Solvangens samlede kassebeholdning.) Den er med i den maksimale salgspris i vurderingen.
I 2024 udgør beløbet 1.119,62,- kroner.
Når du sælger, får du 1/131 del af kassebeholdningen tilbage. Det kan være lidt mindre eller lidt mere end du i sin tid gav.

Pr. juli 2012 har vi indført et handelsgebyr på 1000 kroner, som køber og sælger skal betale. Pengene går til foreningen.

Den årlige leje ligger nu på omkring 6000,- (afhængig af havens størrelse).
Solvangen er i 2020 blevet kloakeret, hvilket har forøget den årlige udgift til have.
Merprisen er i omegnen af 3100,- pr have, så den totale haveleje pr. år udgør altså cirka 9100,- kroner.

Fremvisningen:
Du er velkommen til at være med under fremvisning af haven på salgsdagen, der vil være en repræsentant fra bestyrelsen (som udgangspunkt salgsansvarlig) til stede under fremvisning. Ved fremvisning skal der være en prisliste over evt. løsøre som du gerne vil sælge med haven. Køber er ikke forpligtet til at overtage løsøre. Fremvisning tager cirka 20 minutter i tidsrummet 10.00 til 12.00, det præcise tidspunkt fastsættes ud fra, hvor mange haver der er til salg den pågældende dag.

Salget:
Efter fremvisningen har dem der har set haven 3 dage til at kontakte salgspersonen hvis de er interesserede i at købe haven. Køber, sælger og salgansvarlig mødes, udfylder købsaftalen, en fortrydelsesret (imod 1% af købesummer) og lejekontrakter. Se dato under menuen “Havesalg – Datoer for havesalg”. Pengene overføres til haveforeningen. Efter 6 hverdage overfører haveforeningen pengene til sælger.

Du må gerne skrive dig på som køber til flere haver, hvis du har det laveste nummer på mere end én, så vælger du hvilken du helst vil have og så sælger vi de andre til den næste på listen.

Når det bliver din tur og du køber et hus, har du selv ansvaret for, at huset er i ordentlig stand. Vurderingsfolkene vurderer ud fra nogle helt specifikke oplysninger om alder og tilsyneladende stand, men du er velkommen til selv at gennemgå huset med en håndværker, inden du køber. Du skal se dig godt for at købe et kolonihavehus kan sammenlignes med at købe en brugt bil og der er ikke meget at gøre når først du har købt.